Projektbeskrivning

Byggt upp modell för kostnadsfördelning på IT Produktion. Denna kopplas till tjänster för att hålla ihop samtliga kostnader och koppla dessa mot de värde som tjänsterna tillför.