Projektbeskrivning

Under ett flertal år metodstöd för införande IT-Tjänster och hur IT-tjänsteinförandet skall hanteras på Försäkringskassan