Under 2020 har JonaCom sammanställt ett benchmark för myndigheter, regioner och kommuner. Alla myndigheter, kommuner och regioner som ingår kan därmed få en kunskap som de aldrig haft tidigare kring deras kostnader för digitalisering och hur de står sig mot jämförbara organisationer.

Vi har även skapat en standard för att bygga en kostnadsmodell som inte finns någon annanstans på marknaden. Detta gör att våra kunder snabbare än någonsin tidigare kan nå ett värde med investeringen i sin kostnadsmodellering.

Är du intresserad av veta vart din organisation finns och hur du enklast går tillväga för att bygga en modell som fungerar i praktiken och som kan jämföras mellan liknande organisationer

Vårt benchmark bygger på Nicus TBM verktyg som är ett svenskt alternativ till TBM verktyg och anpassat till svenska krav på lagar och regler.

Anmäl dig nedan till vårt Webinar där vår VD, Fredrik Jonasson berättar om hur du snabbast visar på värde i er organisation.

Datum: 31/3

Tid 16:00 – 17:00

Boka din plats nu!