Under 2020 har JonaCom sammanställt ett benchmark för myndigheter, regioner och kommuner. Alla myndigheter, kommuner och regioner som ingår kan därmed få en kunskap som de aldrig haft tidigare kring deras kostnader för digitalisering och hur de står sig mot jämförbara organisationer.

Vi har även skapat en standard för att bygga en kostnadsmodell som inte finns någon annanstans på marknaden. Detta gör att våra kunder snabbare än någonsin tidigare kan nå ett värde med investeringen i sin kostnadsmodellering.

Är du intresserad av veta vart din organisation finns och hur du enklast går tillväga för att bygga en modell som fungerar i praktiken och som kan jämföras mellan liknande organisationer

Vårt benchmark bygger på Nicus TBM verktyg som är ett svenskt alternativ till TBM verktyg och anpassat till svenska krav på lagar och regler.

Anmäl dig nedan till vårt Webinar där vår VD, Fredrik Jonasson berättar om hur du snabbast visar på värde i er organisation.

Datum: 31/3

Tid 16:00 – 17:00

Boka din plats nu!

BOKA WEBINAR

Rapporten beskriver resultat i arbetet att använda ett ramverk för att följa upp it-kostnader i åtta myndigheter under 2017. ESV har i regleringsbrevet för 2017 haft i uppdrag att tillsammans med ett antal myndigheter undersöka möjligheten att använda ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bland annat kunna göra jämföra it-kostnader och kundnöjdhet samt att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Enligt uppdraget ska ramverket prövas på deltagande myndigheters egna verksamheter och ESV har lett arbetet. Ramverket som använts har varit Technology Business Management (TBM) och en gemensam anskaffning genomfördes av ESV avseende it-stödet Apptio som har införts av de deltagande myndigheterna.

I rapporten beskriver vi de erfarenheter som har gjorts och ger förslag till fortsatt arbete. ESV vill tacka de myndigheter och medarbetare som deltagit i arbetet. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Bolagsverket, Centrala Studiestödsnämnden, Tillväxtverket och ESV har deltagit i arbetet.

 

Rapporten finns att läsa på följande adress

https://www.esv.se/publicerat/Publikationer/2018/pilotprojekt-om-ramverk-for-it-kostnader-tbm/

Rapporteringen av strategiska it-projekt omfattar 182 pågående strategiska projekt hos 53 myndigheter. Den genomsnittliga projektlängden är drygt två och ett halvt år, och projekten har en total budget om 9,4 miljarder kronor. Det är vanligt att både budget och tidplan revideras.

Även om en stor del av myndigheterna anger att de har identifierat och analyserat nyttorna med projektet, saknas ofta en plan för hur och när nyttorna ska realiseras och också det utpekade ansvaret för att hämta hem nyttorna.

57 myndigheter har lämnat in uppgifter om it-kostnader. De totala verksamhetskostnaderna för dessa myndigheter uppgår till 202 miljarder kronor och it-kostnaderna uppgår till 19,3 miljarder kronor. It-kostnaderna som andel av verksamhetskostnaden hos myndigheterna har ökat mellan åren 2015-2017. Detta kan ställas i relation till att it-investeringarna i princip varit oförändrade under samma tidsperiod.

Fördelningen mellan att säkerställa befintliga lösningar, förbättra befintliga lösningar och ta fram nya lösningar och funktionalitet tyder på att myndigheterna lägger större andel av sina it-kostnader på att förbättra det som redan finns på bekostnad av att säkerställa befintliga lösningar och att ta fram nya lösningar och funktionalitet.

57 myndigheter har lämnat bedömningar om sin digitala mognadsgrad. Över tid finns en positiv utveckling av myndigheternas digitala mognad, men utvecklingen går långsamt. Det finns en intern förflyttning från de allra lägsta bedömningarna till något högre bedömningar, men samtidigt har andelen myndigheter som bedömt på högsta nivån sjunkit.

Att frågor om digitalisering och dess förutsättningar finns på agendan leder till ett medvetandegörande i den ibland långa process som krävs för att skapa förändring. Att sedan bedömningarna delvis ligger lägre i år än tidigare tyder på att de modeller och planer som används i verksamheten löpande revideras och utvecklas, vilket är naturligt och rimligt i en mogen verksamhet.

Några särskilda områden där självskattningen visar på stor förbättringspotential är nyttorealisering och it-kompetensförsörjning. Det finns stora risker förenade med en låg mognad inom dessa två områden och därför skulle riktade insatser kunna göra stor nytta.

Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

Under hösten 2020 kommer ett projekt att pågå för att bygga ett benchmark för offentlig förvaltning. Projektet har möjliggjorts genom finansiering av Region Västernorrland.

Projektet går ut på att begära in ekonomisk data från ett stort antal kommuner, regioner och myndigheter för att bygga ett nationellt benchmark för att jämföra dessa organisatioeners IT-kostnader.

”Vi ser verkligen fram emot att få komma ingång med detta projekt” säger Fredrik Jonasson, VD på JonaCom. För att genomföra projektet har personal anställts under hösten. ”Om detta faller väl ut kommer vi att utöka scopet till att inkludera att forskare och allmänhet kan ta del av informationen” säger Fredrik vidare.

Initiativet bygger på ramverket TBM. vilket är en förkortning för Technology Business Management vilket är ett internationellt ramverk för IT-kostnader som har en bred spridning i världen.  Genom att använda TBM möjliggör man att man kan jämföra kostnader mellan olika offentliga förvaltningar och myndigheter. Detta är något som är extra intressant i Corona tider när den offentliga ekonomin är mer utsätt än någonsin tidigare.

Allmänt om TBM

Allmänt om projektet

Samarbetspartners

Mauris congue venenatis nisl ut varius. In posuere sem lorem, eu iaculis ante. Quisque eget turpis sem. Phasellus varius tempor tellus, imperdiet auctor urna commodo vel ger dolor diam, tincidunt ac euismod ac, sollicitudin varius ante sadips ipsums dolores sits.

Allmänt om TBM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eget mollis leo. In ultricies sit amet justo ac tincidunt. Integer volutpat enim non velit pellentesque, a placerat dolor ullamcorper. Phasellus ac dolor velit. Nam molestie turpis sit amet diam lobortis sagittis.

Vivamus vehicula felis eget lectus laoreet finibus. Pellentesque luctus odio sapien, at suscipit mi malesuada non. Duis elementum cursus auctor. Morbi quis mattis tortor. Duis quis tortor sed sapien tincidunt ultrices tempor et ligula. Sed finibus, sem elementum tincidunt tempor, ipsum nisi ullamcorper magna, vel dignissim eros sapien at sem. Aliquam interdum, ante eget sagittis fermentum, mauris metus luctus sem, at molestie lorem.

Vivamus vehicula felis eget lectus laoreet finibus. Pellentesque luctus odio sapien, at suscipit mi malesuada non. Duis elementum cursus auctor. Morbi quis mattis tortor. Duis quis tortor sed sapien tincidunt ultrices tempor et ligula. Sed finibus, sem elementum tincidunt tempor, ipsum nisi ullamcorper magna, vel dignissim eros sapien at sem. Aliquam interdum, ante eget sagittis fermentum, mauris metus luctus sem, at molestie lorem.

Vill du veta mer?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eget mollis leo. In ultricies sit amet justo ac tincidunt. Integer volutpat enim non velit pellentesque, a placerat dolor ullamcorper. Phasellus ac dolor velit. Nam molestie turpis sit amet diam lobortis sagittis.

Vivamus vehicula felis eget lectus laoreet finibus. Pellentesque luctus odio sapien, at suscipit mi malesuada non. Duis elementum cursus auctor. Morbi quis mattis tortor. Duis quis tortor sed sapien tincidunt ultrices tempor et ligula. Sed finibus, sem elementum tincidunt tempor, ipsum nisi ullamcorper magna, vel dignissim eros sapien at sem. Aliquam interdum, ante eget sagittis fermentum, mauris metus luctus sem, at molestie lorem.

Nyfiken, kontakta oss idag!

    Looking for help? Kom i kontakt med oss