TBM för alla typer av organisationer

Vi har tagit fram anpassade lösningar anpassade till er organisations IT budget och mognad. Från mindre organisationer som enbart behöver periodiska avstämningar till en fullskalig TBM implementation som kommunicerar IT:s värde till organisationen

Mindre organisation

Organisationer med upp till 100 miljoner i IT-budget har behov av årlig IT-styrning och kanske krav att leverera statistik och nyckeltal till myndigheter.

 

 

Mellanstor organisation

Organisationer med mellan 50 – 250 miljoner i IT-budget med behov av att periodiskt följa upp värdet på IT-Investeringarna och möjlighet till att jämföra sig. Men har inte resurser och kompetens internt för detta.

Stor organisation

Organisation över 250 miljoner i IT-budget som nått mognaden och ser behovet av att följa och styra organisationen efter en värdediskussion som baserar sig på fakta

 

Börja idag

Se värdet av god kostnadskontrol. 

Mindre organisation

Organisationer med upp till 100 miljoner i IT-budget har behov av årlig IT-styrning och kanske krav att leverera statistik och nyckeltal till myndigheter.

 • Vi tar fram en standardiserad kostnadsfördelningsmodell som baserar sig på TBM och implementerar den i organisationen

 • Implementationen kan vara i Excel eller ett enklare verktygsstöd som vi rekommenderar

 • Vi informerar ledningen om förbättringsmöjligheter i organisationen baserat på resultatet

 • Vi läser ut nyckeltal baserade på rapportkrav mot DIGG eller SCB

 • Ledning för tillgång till rapporter via Verktygsstöd

Mellanstor organisation

Organisationer med mellan 50 – 250 miljoner i IT-budget med behov av att periodiskt följa upp värdet på IT-Investeringarna och möjlighet till att jämföra sig. Men har inte resurser och kompetens internt för detta.

 • Initial uppsättning av TBM med Nicus som verktyg i SaaS lösning med fast månadskostnad

 • Uppdatering av data enligt kadens som organisastionen själv väljer

 • Nyttor i organisationen identiferiade via ML (Machine Learning)

 • Experthjälp och support tillgänglig inför varje månadsrapport

Mellanstor organisation

Organisationer med mellan 50 – 250 miljoner i IT-budget med behov av att periodiskt följa upp värdet på IT-Investeringarna och möjlighet till att jämföra sig. Men har inte resurser och kompetens internt för detta.

 • Initial uppsättning av TBM med Nicus som verktyg i SaaS lösning med fast månadskostnad

 • Fördefinierade rapporter utifrån den data som matas in för att ge värde till organisationen.

 • Nyckeltal presenterade månatligen till ledningen via Apptios gränssnitt