För att sammanställa uppgifterna har vi en AI-motor som vi har tränat på en stor mängd data som vi klassificerar in den ekonomiska datan. För att komma högre upp i krävs information kring respektive organisation som adderas till kostnadsmodellen.