Om en myndighet kan lägga ut information till en tredje part beror på en rad faktorer.  Först måste infomrationens infomrationsklass beaktas, en offentlig organisation kan inte lämna ut (lägga ut uppgifter i leverantör i molnet) uppgifter som bryter mot sekretesslagstiftningen. Man måste även beakta vart leverantören har sitt juridiska säte. Om tex leverantören är amerikanskt ärg faller denna under Cloud Act och då måste detta faktum tas hänsyn innan överföring av data kan ske

I fallet med Nicus och den hostingplattform som JonaCom erbjuder äger JonaCom programvaran och hostingen sker inom Sverige, vilket möjliggör överföring av data i enlighet med gällande lagar och regler.