Om.

PASSION, KUNSKAP OCH NYFIKENHET.

Att vara först ut och förstå en helhet är en drivande känsla som genomsyrar allt vi gör. Allt från den lilla uppgiften till att förstå hur hela organisationen skall styras. Vi är engagerade, nyfikna och enträgna att förstå detaljerna så att du kan fatta besluten om helheten och värdet som vi alla tillför.

JonaCom grundades 1995 och har sedan dess alltid stått i teknikens framkant. Vi kan inte stå still och lita på det som tidigare har fungerat.  De utmaningar som vi står för imorgon kommer att skilja sig från dagens processer, teknik och metoder.  Genom att stå tryggt i dagens förutsättningar och ha god inblick i framtidens utmaningar  lever vi efter måttot att alltid leverera värde till kunden med de bästa förutsättningar som dagens teknik kan ge.

Arbete

Arbete.

SENASTE UPPDRAGEN.

Erfarenhet

Erfarenhet.

DRIVKRAFT LEDER TILL RESULTAT.

Vi jobbar inom olika områden. Vi gör dock alltid vårt yttersta för att skapa värde för kunden.
01. ITIL-EXPERT.

ITIL bygger på Best Practice kring hur företag skall anpassa sig till en tjänstebaserad leverans. Vi levererar kompetens kring vägen fram och hur man formar organisationen för att uppnå värde

02. TBM.

Technical Business Management. En plattform för gemensamma samtal kring värdeskapande i och mellan organisationer. Vi hjälper till i införande av modellen och driver utvecklingen framåt

03. VERKSAMHETSARKITEKTUR.

Att brygga gapet mellan Verksamheten och IT är viktigare än någonsin för att skapa värde för de investeringar som man gör i sin verksamhet. För att lyckas med detta krävs att man har ett gemensamt språkbruk och en möjlighet att förstå hur helheten hänger samman. Vi kan hjälpa er på vägen att hitta språket och strukturen i er organisation

04. DATASKYDD OCH IT-SÄKERHET.

Nya lagar, digitalisering och cybercrime gör att vi mer än någonsin måste se över hur vi arbetar kring Dataskydd och IT-säkerhet. Vi har kommit till ett vägskäl när vi inte längre har råd att se förbi de behov som digitaliseringens baksida ställer. Vi hjälper till att få Er att se konsekvenserna av dåligt dataskydd/IT-Säkerhet och vi hjälper er på vägen för att inte drabbas av böter eller cybercrime.

Kunskaper
KONTAKT

Kontakt.

HÖR AV DIG.